Biz Kimiz ?

Biz Kimiz ?

HTA GRUP Eğitim Danışmanlık, kurumların değişen ihtiyaçlarına göre değişim, gelişim ve dönüşüm odaklı eğitim programları planlayan, bu doğrultuda kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmetleri veren bir kuruluştur. Akademik bilgi birikiminin yanı sıra işletme, davranış bilimleri, zihin ve ruh sağlığı alanlarında söz sahibi olan uzman kadrosuyla fark yaratarak eğitim danışmanlık dünyasında yerini almıştır.

HTA GRUP olarak, faaliyetlerimizi müşterilerin, yöneticilerin ve çalışanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlamaktayız. Çünkü müşteri memnuniyetinin, kurumsal hizmet kalitesini belirleyen bu ihtiyaçlardan geçtiğinin bilincindeyiz. Bireysel ve kurumsal gelişim programlarımızı bu doğrultuda oluşturuyor ve uyguluyoruz. Yenilikçi ve ‘insan odaklı’ bu yaklaşımımızla hedefimiz, hizmet verdiğimiz kurumların pazardaki konumlarını güçlendirmelerine katkıda bulunmaktır. 

Çalışanların performanslarını ölçmek, değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla yapacağımız çalışmaları, hizmet vereceğimiz şirketlerin insan kaynakları gibi gelişiminden sorumlu bölümleriyle birlikte planlamaktayız. Kurumsal sorunların, en üst düzey yöneticilerden en alt kademedeki çalışanlara kadar herkesin görüş, fikir ve önerileri alınmak suretiyle daha etkin bir biçimde çözülebileceğine inanmaktayız. Ancak böyle bir yaklaşım uzun soluklu ve kalıcı gelişim hedeflerine paralel, uyumlu bir çalışma sürecinin gerçekleşmesine katkıda bulunur. 

HTA Eğitim Danışmanlık, çalışmalarında yaratıcı, organize, ölçülebilir, bilgiye ve bireysel farklılıklara dayalı ve değişim odaklı yöntemleri kullanarak iş ortamında oluşan, çalışanın performansını ve kurum kültürünü olumsuz yönde etkileyen tutum, davranış ve düşünme biçimlerini olumluya dönüştürmektedir.
“Kurumsal Gelişim ve Dönüşüm Programları” kapsamında verdiğimiz hizmetler ve açıklamaları bu katalogda yer almaktadır.

Temennimiz, rekabetin arttığı günümüz iş dünyasında, her kademeden yönetici ve çalışanıyla enerjik, yetkin, yüksek performanslı ve kazanan kurumların Türkiye’de de artmasıdır.

Dr. Adnan Çoban